Posted on 1 phản hồi

4 kỹ thuật chọn giống sầu riêng cần biết

Vì cây sầu riêng tương đối khó tính trong việc chăm sóc các khâu xử lý làm hoa sau này nên có được cây giống tốt để phát triển chính là nền móng nha bà con. Bài viết này sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật chọn giống sầu riêng có khả năng phát triển tốt, khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh từ đó có được lợi nhuận cao từ cây sầu riêng. Bà con hãy bám sát theo các kỹ thuật này 80% cây sẽ phát triển tốt.

Đọc tiếp 4 kỹ thuật chọn giống sầu riêng cần biết